Produkt dnia
Mini belka ostrzegawcza LED
Mini belka ostrzegawcza LED

350,00 zł

szt.
Lampa kierunkowa LED REFLECT 6L, 12/24V
Lampa kierunkowa LED REFLECT 6L, 12/24V

149,00 zł

szt.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu 


I. Warunki ogólne


1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.prelus-tech.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.prelus-tech.com jest prowadzony przez firmę:

PRELUS Patrycja Krzyżoś

________________________________________

 1. Żabia 6, 32-540 Trzebinia

NIP: 6282276910

info@prelus-tech.com

tel. 600-183-250


 1. Adres korespondencyjny jak wyżej.

  4. Zakup w sklepie internetowym www.prelus-tech.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


  II. Procedura składania i realizacji zamówień


  5. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.prelus-tech.com zwaną dalej Kupującym może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

  6. Wszystkie produkty z oferty sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta. Zastrzegamy sobie prawo do wycofywania poszczególnych towarów ze sprzedaży.

  7. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka.
     Do poprawnego złożenia zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika. Konto użytkownika daje możliwość śledzenia statusu zamówienia.

  8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnymi danych do faktury bądź paragonu, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

  9. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.prelus-tech.com. Osoba po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. 
      
     W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
         -zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
         - adres, na jaki ma być dostarczony towar;
         - sposób dostawy;
         - sposób płatności.
      Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z PRELUS Patrycja Krzyżoś umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
      
      Na adres email wskazany podczas rejestracji PRELUS wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
     
      Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

       1a. Ceny towarów

      Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie

www.prelus-tech.com i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
    Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
       -zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
       -nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
   
    Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie www.prelus-tech.com po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
PRELUS zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny,
    warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
   
     Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
    Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.prelus-tech.com W przypadku dokonywania zakupów w firmie PRELUS obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Firmie PRELUS.

      1b. Formy płatności i dostawy

    Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
       - gotówką za pobraniem w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
       - przelewem elektronicznym PayU
       - zwykłym przelewem na rachunek bankowy
     
    
   Firma  PRELUS umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą system oferowanego przez PayU.
    W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
    Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ul. Tęczowa 10, Głuchowo
    Dostawa zamówionych towarów odbywa się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów UE i innych krajów.
    W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem PRELUS mailowo, na adres: admin@prelus-tech.com w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.


10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma PRELUS Patrycja Krzyżoś zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

11. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

12. Firma PRELUS Patrycja Krzyżoś zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

13. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.prelus-tech.com są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto) oraz są przeliczane na zagraniczne waluty np. Euro

14. Firma PRELUS Patrycja Krzyżoś wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

15. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową.
    
    1a. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)


 1. Przy odbiorze zamówienia Odbiorca jest zobowiązany w obecności przewoźnika sprawdzić stan oraz zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności, uszkodzeń lub brakujących artykułów w obecności kuriera Kupujący ma obowiązek sporządzić protokół szkody i przesłać skan lub zdjęcie na adres mailowy: admin@prelus-tech.com
 2. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego o niezgodnościach w dostawie w formie mailowej (wraz z podaniem numeru faktury, adresu dostarczenia oraz daty dostarczenia przesyłki).
 3. PRELUS Patrycja Krzyżoś zwany dalej dystrybutorem gwarantuje Użytkownikowi dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia pod warunkiem instalacji, przechowywania i eksploatacji urządzenia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji Obsługi.
 4. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.
 5. Zakres ochrony gwarancyjnej: gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

- urządzenie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane,

- stosowany był zalecany przez producenta osprzęt,

- urządzenie nie było demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione,

- praca urządzeniem nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki,

 1. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia urządzenia na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych,

- uszkodzeń powstałych w skutek nieprawidłowego montażu, instalacji produktu oraz uszkodzeń wynikających z wad pojazdu, na którym urządzenie zostało zainstalowane,

- uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami takimi jak: uderzenie pioruna, pożar, zalanie lub inne niekontrolowane zjawiska niezależne od producenta,

- tymczasowego pojawienia się śladowych ilości wody/pary wewnątrz urządzenia,

- zużycia materiały kloszy lamp (płowienie),

- uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania lamp z uchwytami magnetycznymi,

- uszkodzeń elementów dostarczony gratis razem z urządzeniem jak np.: włącznik, kostki elektryczne, uchwyty

 1. Odpowiedzialność dystrybutora jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego urządzenia.
 2. Dystrybutor nie ponosi kosztów demontażu oraz montażu urządzenia z pojazdu celem wysłania do naprawy.
 3. Gwarancja nie daje użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.
 4. Dystrybutor nie prowadzi serwisu wyjazdowego.
 5. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę na inne nieuszkodzone urządzenie o podobnej wartości lb zwrotu kosztów zakupu.
 6. Dystrybutor wyłącza rękojmię z tytułu sprzedaży urządzenia.
 7. Podstawa udzielenia gwarancji:

Podstawą udzielenia reklamacji w ramach gwarancji jest oficjalna karta gwarancyjna producenta wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon). W szczególnych wypadkach warunkiem dochodzenia roszczeń gwarancyjnych jest posiadanie protokołu odbioru urządzenia.

III. Postanowienia końcowe


16. Wszystkie podane w serwisie ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

17. Zdjęcia produktów w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu. Znaki towarowe, nazwy produktów oraz ich zdjęcia są własnością producentów i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

18. Wszystkie dane klientów podawane podczas rejestracji przetwarzane są zgodnie z “Ustawą o ochronie danych osobowych” z 29 sierpnia 1997r. i wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówienia oraz nie są udostępniane osobom postronnym.

19. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adresem admin@prelus-tech.com

20. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl